Gagné: Oppimisen edellytykset (tai ehdot)

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos torstai 13. tammikuuta 2011, 12.24

Robert Gagné kehitti yhdeksän kohtaisen opetustilanteeseen vaikuttavien oppimisen edellytysten (ehtojen) määritelmän:

  1. suunnataan tarkkaavaisuutta opittavaan asiaan (motivointi)
  2. tuodaan esille oppimisen tavoitteet
  3. palautetaan mieleen aiemmin opittu
  4. esitetään uusi asia
  5. ohjataan oppimista
  6. houkutellaan esiin oppilaan suoriutuminen
  7. annetaan palautetta
  8. arvioidaan suoriutumista
  9. edistetään mieleen painamista ja mieleenpalauttamista

Lähteet

Gagne, R. (1985). The Conditions of Learning (4th ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Enkenberg, J. (2002). Oppimisteoriat ja verkko-oppiminen, Joensuun yliopisto, Savonlinna.