Opetusmenetelmät

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 27. lokakuuta 2010, 14.38

Erilaisten opetusmenetelmien avulla oppimistilanteet suunnitellaan ja vaiheistetaan kohderymän mukaan. Esimerkiksi yhteisöllisen tiedonrakentelun periaatteisiin nojautuvassa oppimisprosessissa on usein tarpeen käydä läpi tiettyjä oppimista sekä yhteisöllisyyttä tukevia opetusmenetelmiä. Sopivan opetusmenetelmän avulla oppijat siis pakotetaan käymään läpi tietyt ajattelun ja vuorovaikutuksen vaiheet osana oppimisprosessia. Opetusmenetelmiä käytetäänkin pedagogisten mallien käytännön toteuttamiseen ja niiden avulla pedagoginen malli ikään kuin pilkotaan pienemmiksi tehtävänannoiksi tai työvaiheiksi.

Seuraavassa on listattu joukko erilaisia vanhoja tuttuja opetusmenetelmiä, joita ovat myös erilaiset aktivointimenetelmät.

Lisäksi maailmalla on kehitetty joukko muita opetusmenetelmiä (engl. pedagogical scripts), joista esimerkkinä seuraavat: