Ideariihi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 08. syyskuuta 2010, 15.28

Ideariihi tai aivoriihi - on menetelmä, jonka tavoitteena on tuottaa ensin spontaanisti mahdollisimman paljon ideoita ja arvioida ideat vasta myöhemmin systemaattisesti sekä valitaniistä kehityskelpoisimmat. Menetelmää voidaan käyttää sekä teoreettisten että käytännön ongelmien käsittelemiseen. Lähtökohdaksi tarvitaan kysymys tai ongelmallinen tilanne, johon on olemassa monenlaisia vastauksia tai ratkaisuja. Aivoriihi kannustaa myös aktiiviseen osallistumiseen sekä innostaa luovaan ja ennakkoluulottomaan ajatteluun.

Perusidea

Kysymys tai tilanne esitetään koko ryhmälle, minkä jälkeen kaikki mahdolliset vastaukset tai reaktiot siihen kirjoitetaan taululle tai piirtoheittimen kalvolle. Kaikki vastaukset kirjataan ylös vaatimatta niille minkäänlaisia selityksiä tässä vaiheessa. Vastauksia ei vielä myöskään arvioida, arvostella tai hylätä.

Ideariihi voidaan toteuttaa jo järjestelmällisesti tai järjestäytymättömästi.

  • Järjestelmällisessä menetelmässä kaikki osallistujat esittävät oman, uuden idean jokainen vuorollaan (vuoron saa toki jättää väliinkin). Järjestelmä pakottaa hiljaisemmatkin osallistujat mukaan, mutta toisaalta pakonomaisuus voi olla aika painostavaakin.
  • Järjestäytymättömässä menetelmässä ryhmän jäsenet esittävät ideansa silloin kun ne juolahtavat mieleen. Ideointi on rennompaa, mutta äänekkäimmät saattavat hallita tilannetta.

Etenemisohjeet

Molemmissä menetelmissä etenemisohjeet ovat samanlaiset:

  • Älä koskaan arvostele ideoita. Kritiikkiä ei esitetä.
  • Kaikki esiintulevat ideat kirjataan. Lennokkaat ja hullut ideat toivottavia. Jo esitettyjen ideoiden parantelu ja yhdisteleminen on sallittua. Myös toisto on sallittua.
  • Kirjoita jokainen idea ylös fläppi- tai liitutaululle tai liimalapuilla seinälle. Kun ideat ovat jokaisen nähtävillä samalla kertaa, väärinymmärryten vaara pienenee ja näkyvillä olevat ideat tuottavat uusia.
  • Jokaisen ryhmän jäsenen on hyväksyttävä kysymyksen tai aiheen käsitttely ideariihen avulla. Kirjoita kysymys näkyville.
  • Kirjaa ideat ylös niin sanatarkasti kuin mahdollista, äläkä keskeytä puhujaa.
  • Ideointi ei saa olla liian pitkä, 5-15 minuuttia on riittävä aika.

Tämän jälkeen jälkeen ryhmä keskenään tai opettajan johdolla ryhmittelee ja analysoi vastauksia sekä kommentteja. Vastauksia voidaan yhdistellä, hyväksyä tai hylätä yhteisen keskustelun tuloksena. Lopuksi koko ryhmä tekee suosituksia ja ratkaisee asian.