Ryhmätutkimus

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 08. syyskuuta 2010, 15.30

Ryhmätutkimus on yhteistoiminnallisten menetelmien vaativin muoto - sekä oppilaalle että opettajalle! Mm. Deweyn ajatuksiin ja konstruktivismiin pohjaava työtapa, joka lähtee liikkeelle oppilaiden omista kysymyksistä.

 

Ryhmätutkimuksessa yhdistyy monta perinteistä työtapaa ja sen on todettu tukevan monenlaisia opiskelutyylejä ja osaamistasoltaan erilaisia oppilaita. Onnistumisen edellytys on, että opiskelu on aidosti ongelmalähtöistä eli ratkaistavat kysymykset ovat laajoja, aitoja todellisen elämän ongelmia vailla yhtä ratkaisua.

 

Ryhmätutkimusmalli rakentuu neljästä keskeistä periaatteesta: 1) tutkiminen, 2) vuorovaikutus, 3) sisäinen motivaatio ja 4) tulkinta. Opettajan tehtävänä on pitää huolta siitä, että kaikki elementit toteutuvat ja toimivat välillä jopa samanaikaisesti. Keskeiset periaatteet ovat esillä ryhmätutkimuksen vaiheissa:

 

 1. vaihe: Tutkimusryhmä ideoi ja valitsee tutkimusaiheet. Tutkimusryhmät muodostetaan
 2.  

 3. vaihe: Ryhmät suunnittelevat tutkimustavoitteet ja tutkimuksen kulun
 4.  

 5. vaihe: Ryhmät toteuttavat tutkimuksen
 6.  

 7. vaihe: Ryhmät suunnittelevat tutkimustulostensa esittelyn
 8.  

 9. vaihe: Ryhmät esittelevät tutkimustuloksensa
 10.  

 11. vaihe: Opettaja ja opiskelijat arvioivat tutkimusprojektejaan ja opiskeluprosessejaan.