Teemakeskustelu

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 08. syyskuuta 2010, 15.31

Teemakeskustelu on tiettyyn päämäärään pyrkivä, ratkaisuja ja vastauksia hakevaa pohdintaa, joka on ohjattua ja systemaattista. Teemakeskustelulle on tyypillistä esittää väitteitä, joita perustellaan, etsitään vasta-argumentteja ja vaihtoehtoisia näkökulmia. Teemakeskustelussa ryhmä pyrkii tiettyyn päämäärään.

Tarkastellessa erityisesti verkkokeskusteluja, ongelmana on dialogin aikaansaaminen. Ongelmanratkaisuun pyrkivä teemakeskustelu on myös verkossa mielekäs tehtävän muoto, jonka onnistumiseen vaikuttaa paljon kysymyksenasettelu.

Lähteet:

Manninen, J. & Nevgi, A  (2000), Opetus verkossa - Vuorovaikutuksen uudet mahdollisuudet. Teoksessa Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.). Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöjä. Tampere: Tammer-Paino.

Duffy, X. & Duebber, B. & Hawley, C.L (1998), Critical Thinking in a Distributed Environment: a Pedagogical Base for the Design of Conferncing Systems. Teolsessa J.B. Curtis & K.S. King (toim.), Electronic Collaborations. Learner-Centered Technologies for Literacy, Apprenticeship, and Discourse, ss. 51-78.