Vertaisarviointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 08. syyskuuta 2010, 15.31

Vertaisarviointi tarkoittaa opiskelijoiden keskinäistä arviointia, opiskelijat arvioivat toinen toisiaan. Annat ja saat opiskelijatoveriltasi palautetta esimerkiksi koko opiskeluprosessista, yksittäisestä tehtävästä tai keskusteluaktiivisuudesta. Vertaisarviointi voi olla vapaamuotoista kommentointia keskustelupuheenvuoroihin tai ohjatumpaa opponointia ja pohjautua yleisiin arviointikriteereihin.

Myös vertaisarviointi on hyödyllistä metakognitiivisten taitojen kehittymisessä. Joudut antamaan palautetta, mutta myös ottamaan sitä vastaan. Opit itsearviointitaitoja, sillä arvioidessasi toisen työtä, vertailet sitä samalla omaan työhösi.

Alussa on sovittava arviointisäännöistä, eräänlaisesta arviointietiketistä. Viimekädessä ohjaaja on vastuussa opiskelijoiden tarkoituksenmukaisesta ohjauksesta, joten vertaisarvioinnissakin ohjaajan on oltava perillä opiskelijoiden keskinäisestä ohjauksesta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta.

Vertaisarvioinnin etuja ovat muun muassa:

  • säännöllinen palaute,
  • opiskelijoiden yhteistoiminnallisuuden edistäminen sekä
  • oppimisen prosessiluonteen, oppimisen edistymisen ja ryhmäytymisen tukeminen (Kiviniemi 2000).