Arviointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos maanantai 13. syyskuuta 2010, 16.33

Arviointi on aina läsnä opetustilanteissa. Sekä opiskelijat, että opettajat ja muut läsnä olevat jatkuvasti arvioivat itseään, ympäristöä ja reaktioita ja päättävät näiden havaintojen perusteella mitä tekevät seuraavaksi.

Arvioinnin tärkein tehtävä on oppimisen ja opettamisen tukeminen ja edistäminen. Opetuksessa arviointi antaa myös kirjallista palautetta sekä opiskelijalle, että hänen huoltajalleen.

Myös opettajan/ohjaajan itsearviointi on tärkeää. Se toimii välineenä opettajan kehittymiseen ja työn kehittämiseen. Itsearviointi auttaa näkemään työnsä onnistumiset ja heikkoudet. Itsearvioinnissa on löydettävä sopivat kehittämis- ja kehittymismahdollisuudet. Itsearviointia tulisi tehdä koko ajan; arvioida suunnittelutapojaan, opetusjärjestelyjään, opettamistaan ja arviointiaan.