Palautteen antaminen

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos maanantai 13. syyskuuta 2010, 15.33

Palautteen tulisi liittyä ajallisesti ja sisällöllisesti kohteena olevaan tilanteeseen ja sisältöön. Palaute on sitä tehokkaampaa mitä nopeammin se annetaan ja mitä enemmän se tukee ihmisen itseluottamusta. Palaute on hyvä tapa esim. heti suorituksen jälkeen (esim. urheilusuoritus, koe, näyttökoe, muu) tai osana arviointia, vaikkapa väliarvioinnin keräämisessä.

Palautteen antamisessa on hyvä muistaa mm. seuraavat asiat:

  • Kohdista se käyttäytymiseen, älä ihmiseen.
  • Puhu havainnoista, älä päätelmistä.
  • Kuvaile, älä tuomitse.
  • Anna ideoita ja tietoa, älä neuvoja.
  • Valitse palaute sen mukaan, mitä toinen tarvitsee.
  • Älä lyö lyötyä ainakaan toisten nähden.

Arvioijan on hyvä muistaa, että aina on jotakin positiivista huomioitavaa. Hyvänä "nyrkkisääntönä" voidaankin pitää sitä, että ensin oppijalle annetaan ensin positiivista palautetta ja sitten kerrotaan missä on vielä parannettavaa. Jos parannettavien lista on pitkä, väliin kannattaa jättää jotain positiivistakin sanottavaa. Palaute ei voi olla pelkästään 'negatiivista'. Jostakin kohdasta työtä/esitystä/tms. pitää siis löytää hyvääkin sanottavaa. Jos positiiviset kommentit ovat tiukassa, on hyvä miettiä missä on vika.