Oppimisprosessin ohjaaminen

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos maanantai 26. maaliskuuta 2012, 13.33

Ohjaus nähdään usein perinteisen opettamisen synonyymina, sillä opetusmenetelmien muuttaessa muotoaan on usein luontevampaa puhua ohjauksesta kuin opettamisesta perinteisessä mielessä [1]. Ohjauksella tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, joilla voidaan edistää oppijan oppimista oppimisprosessissa.

Ohjauksesta puhuttaessa tulisi muistaa erottaa opiskelun ohjaus ja oppimisen ohjaus toisistaan. Myös ohjauksen ja ohjaajan tehtävät erotetaan toisistaan. Ohjauksessa sovelletaan usein ns. Salmonin mallia.