Ohjauksen tehtävät

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos maanantai 26. maaliskuuta 2012, 13.29

Ohjauksen tehtäviä ovat mm. [1]

  • oppimisympäristön rakentaminen
  • vuorovaikutussuhteen rakentaminen
  • oppimisprosessia edistävän ohjausdialogi synnyttäminen (oppijan ja ohjaajan välisen kommunikoinnin ulkoistaminen, jotta ohjaaja voi ohjata oppijaa ja siten edistää oppijan oppimista)
  • oppimistapahtumaan vaikuttaminen
  • palautteen anto ja arviointi

Lähde

[1] Koli, H. & Silander, P. (2002) Verkko-oppiminen - Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. HAMK.