Oppimista ja opiskelua ohjaavat materiaalit

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos maanantai 26. maaliskuuta 2012, 13.36

Perusperiaatteena ohjaavissa materiaaleissa on se, että mitä enemmän opiskelu edellyttää itsenäistä työskentelyä, sitä enemmän ohjausta tulee sisältyä myös materiaaleihin. Ohjaavia materiaaleja suunnitellessa kannattaa miettiä,

  • mitkä asiat ja tapahtumat, ajankohdat ja toiminnat ovat oppijalle keskeisiä, sekä
  • miten nämä eri osat liittyvät toisiinsa

Näistä huolellisesti analysoimalla muodostuu kartta, joka toimii opiskelun kokonaisuuden kuvauksena, punaisena lankana. Tärkeintä ohjaavassa materiaalissa on se, että se kertoo oppijalle heti miten hänen odotetaan verkossa toimivan. Ohjeistuksen täytyy olla sellainen, että opiskelijan on (lähes) mahdotonta toimia väärin.

Seuraavassa vinkkejä ohjauksen toteuttamiseen: