Verkkoympäristöön tutustuminen

by Leena Riitta Kaarina Hiltunen last modified Mar 26, 2012 01:42 PM

Verkkoympäristöön tutustuminen tapahtuu yleensä lyhyen orientaatiojakson aikana, jolloin oppijan tukena voidaan käyttää erilaisia opiskeluoppaita, rakennekuvauksia, oppimisalustan työkalujen käyttöohjeita, arviointitehtäviä ja esittelytehtäviä.

Arviointitehtävässä oppija tarkastelee oppimisympäristöään: miten se ohjaa, tukee, aktivoi ja kannustaa juuri häntä toimimaan verkossa. Arviointitehtävän tavoitteena on ohjata oppijaa tarkastelemaan kriittisesti verkkoon tuotettuja materiaaleja, tehtäviä ja muita toimintoja. Esittelytehtävän avulla oppijat ja ohjaajat tutustuvat toisiinsa.

Orientaatiojakson aikana verkkoympäristön ja käytettävien työkalujen tulisi tulla niin tutuiksi, että oppija voi jatkossa keskittyä rauhassa opiskeltavaan asiaan eikä tietokone ohjelmineen vaadi liikaa huomiota.