Lukiokoulutus

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos maanantai 10. toukokuuta 2010, 12.06

Perustuslain 16.2:n mukaan "julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä". Näin ollen, jokaisella tulee olla yhtäläiset oikeudet myös lukiokoulutukseen.

Lukiokoulutuksen järjestämistä säädellään lailla ja opetussuunnitelmilla on laillinen perusta, kuten perusopetuksessakin. Se, miten tietotekniikka näkyy lukiokoulutuksessa, määritetään opetussuunnitelman perusteissa.