Lukiokoulutuksen järjestäminen

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 22. syyskuuta 2010, 14.26

Yleissivistävästä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja opiskelijan oikeuksista säädetään lukiolaissa.

Lukiolain 1§ määrittelee lukion perusopetuksen oppimäärään perustuvaksi ja yleissivistäväksi opetukseksi. Lukiolain 1.2§:n mukaan lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Lukiokoulutuksen tavoitteet on määritelty lukiolain 2§:ssä.

Lukioasetuksessa säädetään mm. lukion opetuksesta ja työajasta, arvioinnista, oikeusturvasta ja koulutuksen järjestämisluvasta.

Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Lisäksi opetusministeriön asetuksella säädetään erikseen opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeiden sekä muiden näyttöjen huomioon ottamisesta.

Ylioppilastutkintoon liittyen mm. ylioppilastutkinnon järjestämisestä, kokeista ja niiden arvostelusta, kokelaista sekä ylioppilastutkintolautakunnasta säädetään erikseen lailla.