Tietotekniikka lukiokoulutuksessa

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 22. syyskuuta 2010, 14.59

Tietotekniikkaa ei määritellä lukiolaissa tai lukion opetussuunnitelman perusteissa omaksi oppiaineeksi, mutta tietotekniikan opintoja voidaan tarjota valtioneuvoston asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 7§:n mukaisina soveltavina kurssina. Soveltavia kursseja voi lukiokoulutuksen aikana olla tuntijaon mukaan yhteensä 75 kurssia.

Tietotekniikka lukion aihekokonaisuuksissa

Soveltavina kursseina opetettavien sisältöjen lisäksi tietotekniikka näkyy myös lukion opetussuunnitelman perusteissa erityisesti kahdessa aihekokonaisuudessa:

  • Teknologia ja yhteiskunta, jossa teknologia sisältää tiedon ja taidon suunnitella, valmistaa ja käyttää
    teknologisia tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, käyttämään ja hallitsemaan teknologiaa. Aihekokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä konkretisoidaan tutustumalla eri alojen teknologioihin, joista yhtenä mainitaan informaatio ja viestintä.
  • Viestintä- ja mediaosaaminen, jossa media on sekä opiskelun kohde että väline. Mediakasvatus on verbaalisten, visuaalisten, auditiivisten, teknisten ja yhteiskunnallisten taitojen sekä opiskelutaitojen kehittämistä.

Lisäksi eri oppiaineiden tavoitteissa ja sisällöissä on mainintoja tietotekniikan hyödyntämisestä, mm. äidinkielessä ja maantieteessä.