Perusopetus

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos maanantai 10. toukokuuta 2010, 12.26

Perusopetusta säädellään Suomessa lailla. Perustuslain 16.2§:n mukaan "jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen". Perusopetuksen, esiopetuksen, lisäopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet on määritetty perustuslain 2§:ssä. Samoin säädellään opetuksen sisällön yhtenäisyyttä (Perustuslaki 2.1§) ja perusopetuslain noudattamista (Perustuslaki 3§). Keskeistä ovat myös perustuslain 14§:n mukaiset opetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako sekä opetussuunnitelman perusteet ja perustuslain 21§.n mukainen koulutuksen arviointi.

Tässä osiossa tarkastelemme aluksi perusopetuksen järjestämistä. Tämän jälkeen perehdymme perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön. Lopuksi tarkastelemme tietotekniikan asemaa perusopetuksessa.