Taustaa

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 24. elokuuta 2010, 10.46

Suomessa "opetussuunnitelma" otettiin pedagogisena terminä käyttöön 1800-luvun lopulla. Perusjoulujärjestelmään siirryttiin vaiheittain vuosina 1972-1977. Kunnallisissa peruskouluissa opetussuunnitelma on ollut käytössä 1980-luvun alusta alkaen.

1980-luvulla opetussuunnitelmalla oli määräävä asema. Opettajien tehtävänä oli lähinnä valmiin oppimateriaalian (oppikirjan) läpikäyminen, jolloin opettajien vakutusmahdollisuudet olivat vähäiset. Vuosien 1985 ja 1994 uudistuksissa opetussuunitelmaa muokattiin ja keskitettyä hallintoa hajautettiin. Samalla koulujen ja opettajien vastuuta sekä velvollisuuksia opetuksen suunnittelussa lisättiin.

Vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistus lisäsi valinnaisuutta ja koulut saivat luvan valmistella oppisisällöt valtakunnallisten suuntaviivojen mukaan. Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros teki opetussuunnitelman perusteista kuitenkin nopeasti ajastaan jälkeenjääneen.

Nykyinen perusopetuksen tuntijako laaditiiin vuonna 2001. Samassa asetuksessa määriteltiin ensimmäistä kertaa perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet. Nykyinen tuntijako vähensi valinnaisaineiden osuutta, myös tietotekniikan osalta.

Seuraavaa tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteita on jo alettu suunnittelemaan. Tuntijako valmistunee keväällä 2010 ja uudet opetussuunnitelman perusteet otetaan näillä näkymin käyttöön vuosina 2013-2014.