Harjoitustyön ja oppimistehtävien arviointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 23. huhtikuuta 2010, 18.36

Harjoitustyö ja oppimistehtävät arvioidaan käyttäen seuraavaa asteikkoa:

  1. tavoitteet saavutettu puutteellisesti: oppimistehtäville ja kurssin teemoille asetetuista tavoitteista osassa tai kaikissa osissa puutteita oman aiheen kuvauksessa
  2. tavoitteet saavutettu osittain: oppimistehtäville ja kurssin teemoille asetetuista tavoitteista osassa puutteita oman aiheen kuvauksessa
  3. tavoitteet saavutettu: oppimistehtäville ja kurssin teemoille asetetut tavoitteet saavutettu ja  teemat huomioitu sekä kuvattu ymmärrettävästi
  4. tavoitteet saavutettu hyvin: oppimistehtäville ja kurssin teemoille asetetut tavoitteet saavutettu hyvin ja kaikki teemat huomioitu sekä kuvattu hyvin
  5. tavoitteet saavutettu kiitettävästi: oppimistehtäville ja kurssin teemoille asetetut tavoitteet saavutettu kiitettävästi ja kaikki teemat huomioitu sekä kuvattu kiitettävästi