Osallistumisaktiivisuuden arviointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 23. huhtikuuta 2010, 18.32

Osallistumisaktiivisuuden arvioinnissa käytetään seuraavaa asteikkoa:

  1. Välttävä osallistuminen: osallistuu keskusteluun ja esittää omia mielipiteitään asiasta
  2. Perusteleva osallistuminen: esittää omia mielipiteitä hyvin perustellen
  3. Aktiivinen osallistuminen: osaa keskustella vuorovaikutteisesti, viittaa toisten puheenvuoroihin osaa käyttää luennolta ja kirjallisuudesta saamiaan tietoja keskustelutilanteessa
  4. Rakentava osallistuminen: vie keskustelua eteenpäin kommentoimalla, analysoimalla, pohtimalla, esittämällä uutta tietoa, kysymällä pitää keskustelua asiassa, tuo esille uutta tietoa luennolta ja kirjallisuudesta saatujen tietojen lisäksi, neuvottelee, sovittelee
  5. Reflektoiva osallistuminen: osaa tarkistaa omia mielipiteitään toisten mielipiteitä kuultuaan osaa pohtia asioita eri näkökulmista esittää rakentavia kommentteja keskusteluista jälkikäteen