Reflektointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 23. huhtikuuta 2010, 18.35

Reflektointi arvioidaan käyttäen seuraavaa asteikkoa:

  1. Tekemisen kuvaus: kuvaa mitä on kurssinaikana tehty; mitä asioita käsitelty
  2. Oppimistilanteiden kuvaus: kuvaa kurssiin liittyviä oppimistilanteita; miten asioita on opiskeltu ja käsitelty kurssilla
  3. Oman oppimisen kuvaus: kuvaa, mitä itse on kurssin aikana tehnyt oppiakseen ja mitä asioita on oppinut
  4. Reflektiivistä pohdintaa omaa oppimista kohtaan: pohtii, miten itse on parhaiten oppinut, mitkä asiat on erityisesti jäänyt kurssilta mieleen, mitkä asiat ovat vaatineet enemmän pohdintaa, ja mitkä asiat ovat vielä jääneet askarruttamaan mieltä
  5. Palautetta antavaa – miten olisin oppinut vielä paremmin: pohtii, miten olisi itse oppinut vielä paremmin, mitä olisi voinut tai pitänyt tehdä toisin, ja antaa myös palautetta kurssin kehittämiseksi