Mitä oppiminen on?

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 19. toukokuuta 2010, 16.16

Oppiminen voidaan määritellä monella tavalla. Esimerkiksi

  • Oppiminen voidaan ymmärtää “1) tiedon määrän lisääntymiseksi, 2) mieleen painamiseksi (muistamiseksi), 3) faktojen, taitojen ja työmenetelmien hankkimiseksi, 4) merkitysten abstrahoinniksi tai 5) merkitysten tulkintaprosessiksi” [94;124].
  • Learning is “a relatively permanent change in a person’s knowledge or behavior due to experience” [59;1040].
  • Learning is “a persisting change in human performance or performance potential” and that “a change in performance must come about as a result of a learner’s interaction with the environment” [15;8-9].
  • Learning is “a process that builds on or modifies understanding, capacities, abilities, attitudes and propensities in the individual" [31;104].
  • Learning is an enduring “change in an individual’s behavior or ability to do something”, and “this change must result from some sort of practice or experience” [86; 412].

Huolimatta edellä olevien määritelmien eroista, niissä on kuitenkin yksi yhteinen avainsana, muutos. Oppiminen on muutosta (tai kykyä muuttua) tiedoissa tai taidoissa. Oppimista mitataan muutoksena oppijan suorituksissa tai käyttäytymisessä. [65]

Oppiminen on määritelty myös seuraavasti: oppiminen on “an active, constructive, cumulative, and goal-oriented process that involves problem solving” [86, 87 & 88]. Edelleen, “a problem solving metaphor is most consistent with current conceptions of meaningful learning” [88]. Mielekkään oppimisen on määritellyt David H. Jonassen [33] vuonna 1995.