Latentti oppiminen ja opettaminen

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos maanantai 30. elokuuta 2010, 14.39

Latentti oppiminen tarkoittaa opiskelijan tiedostamattaan ja tahtomattaan oppimia tietoja ja taitoja.

Latentti opettaminen tarkoittaa opettajan toimintaa, joka edesauttaa sellaisia oppimistuloksia, joita opettaja ei tiedosta sen aiheuttavan - tahatonta vaikuttamista tai huomion kiinnittämistä opetettavan asian kannalta epäolennaiseen.