Paneelikeskustelu

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 23. huhtikuuta 2010, 15.57

Paneelikeskustelun tavoitteena on oppia muodostamaan oma mielipide tiettyyn asiaan liittyvistä aihealueista ja perustelemaan tämä mielipide selkeästi muille keskustelijoille. Paneelikeskustelu on syntynyt ajatuksesta, että mahdollisimman moni voisivat ilmaista mielipiteensä ja osallistua asioiden käsittelyyn. Keskustelussa on kaksi samanpituista vaihetta. Vaiheet ovat paneeli- ja forumvaihe.

Paneelikeskustelua käytettään muun muassa, kun halutaan:

 • jakaa tietoa
 • hakea ratkaisua ongelmatilanteissa
 • muokata mielipiteitä

Paneelikeskustelulle valitaan aihe, josta toinen puoli ryhmästä pohtii hyviä perusteita vastaan ja toiset puolesta. Vaihtoehtoisesti ryhmäläiset valitsevat eri rooleja (lapset, nuoret, vanhemmat, opettajat, yhteisö, teollisuus, yritykset, lainsäätäjät, jne) aiheesta riippuen.

Ennen keskustelua valitaan puheenjohtaja, joka valmistelee yhdessä ryhmän vetäjän kanssa käsittelykaavan ja kysymyksiä paneeli- ja yleisövaiheeseen. Keskustelun jälkeen valitaan kolme edustajaa kahteen ”puolueeseen”. Toisen puolueen edustajat argumentoivat aihetta vastaan ja toiset puolesta. Yleisövaiheessa yleisö pääsee keskusteluun mukaan. Paneelikeskustelun jälkeen ryhmän vetäjä jakaa aiheeseen liittyvän faktapaperin. Ryhmä pohtii yhdessä käytyä paneelikeskustelua.

Paneelivaihe

 • Keskustelu sujuu paneelin osanottajien kesken paremmin, kun heillä on mahdollisuus katsekontaktiin keskenään.
 • Osallistujat tulisikin sijoittaa istumaan puolikaaren muotoon yleisön eteen.
 • Paneeliin ei tulisi kutsua puheenjohtajan lisäksi 2-6 henkilöä enempää. Muuten kaikki osanottajat eivät voi osallistua tasapuolisesti keskusteluun tai keskustelu venyy liian pitkäksi.
 • Paneelissa puheenvuorot ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Keskustelu on vapaamuotoista. Puheenvuoroja ei tarvitse pyytää, koska päällekkäin puhumisen vaaraa ei näin pienessä ryhmässä synny.
 • Osanottajat valitaan paneeliin siten, että erilaiset mielipiteet pääsevät esiin. Keskusteluun valmistaudutaan huolellisesti, jolloin puheenvuorot itse paneelissa ovat harkittuja ja yleisön kannalta antoisia.
 • Paneelin jäsenten tulee paitsi selkeästi perustella omat mielipiteensä myös kuunnella ja arvostaa muiden erilaisia mielipiteitä. Hedelmällinen keskustelu syntyy paneelin jäsenten aktiivisesta osallistumisesta sekä saumattomasta toisiaan kunnioittavasta yhteistyöstä.

Forum- eli yleisövaihe

 • Yleisövaiheessa edellytetään yhteistyökykyä. Keskustelussa onnistutaan parhaiten, kun aihe soveltuu paneelissa käsiteltäväksi ja jos tavoite on ryhmälle selvä ja se pyrkii siihen määrätietoisesti.

Puheenjohtajan rooli ja tehtävät

 • Puheenjohtaja laatii käsiteltävän aiheen käsittelykaavan (disposition) paneeli- ja forumvaihetta varten. Hän valmistelee eri asiakokonaisuuksia varten kysymyksiä, joita hän tarpeen tullen esittää sekä paneelin osanottajille että yleisölle. Kaikkia kysymyksiä ei tarvitse esittää, mutta niitä on hyvä olla runsaasti varastossa.
 • Paneelikeskustelu alkaa puheenjohtajan alustuksella. Alustuksessa hän esittelee aiheen lyhyesti, motivoi yleisön ja kertoo, miksi kyseinen aihe on valittu.
 • Itse paneelissa puheenjohtaja johdattaa keskustelua laatimansa käsittelykaavan mukaisesti. Hyvin johdettu paneelikeskustelu luo vaikutelman, että aiheen käsittely etenee kaiken aikaa myös yleisövaiheeseen siirryttäessä.
 • Yleisövaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista kerrata jo paneelivaiheessa esitettyjä asioita. Taitava puheenjohtaja tekee ensin lyhyen yhteenvedon paneelivaiheesta ja antaa sitten yleisölle puheenvuoron esittämällä sille mielenkiintoisen kysymyksen.