Tytöt ja tietotekniikka

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos torstai 14. lokakuuta 2010, 08.50

Viime aikojen koulutukselliseksi haasteeksi erityisesti tietotekniikassa (sekä muilla tekniikan aloilla) on noussut tyttöjen ja naisten saaminen alalle. Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri ovat perinteisesti ohjanneet tyttöjä muiden alojen pariin eikä tyttöjä näin ollen kannusteta tietotekniikan opiskeluun. Nykyisin tietotekniikka on kuitenkin leviämässä kaikille aloille, joten tytöt tulisi saada innostumaan tietotekniikan opiskelusta jo perusopetuksessa. Pojilta kiinnostus tietokoneita kohtaan, tekniikkaan läheisesti liittyvänä alana, syntyy helpommin.

Tyttöjen matemaattis-luonnontieteellisen ja tekniikan oppimisen motivaation vahvistaminen

Eri projekteissa luodaan, testataan ja otetaan käyttöön uudentyyppisiä, sukupuoli-sensitiivisiä opetus- ja oppimismenetelmiä sekä -sisältöjä ja kehitetään motivoivaa opetusmateriaalia koulutuksen kaikille tasoille. Lisäksi tuetaan informaatioteknologian käyttöä tyttöjen jokapäiväisessä elämässä ja oppimisessa sekä tarjotaan opettajille koulutusta tietotekniikan ja -verkkojen käytöstä opetuksen tukena sekä eOppimisessa.

Ks. myös