Tietotekniikan opetuksen haasteita

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos torstai 20. toukokuuta 2010, 11.58

Tietotekniikan opetuksen haasteiksi ovat viime vuosina nousseet erityisesti integroinnin onnistuminen sekä tyttöjen ja naisten saaminen alalle.

Integroinnin onnistuminen

Erityisesti perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on viimeisimpien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti yritetty integroida tieto- ja viestitntätekniikan opetus muiden aineiden opetuksen yhteyteen. Ongelmana on kuitenkin muiden aineiden opettajien tietoteknisten taitojen puutteellisuus sekä tuntien riittämättömyys tietoteknisten perustaitojen opettamiseen. Näin ollen monessa koulussa tietotekniikan opetus onkin jätetty kokonaan pois opetusohjelmasta.

Tytöt ja teknologia

Jostain syystä tietotekniikan opiskelulla on edelleen vahva "nörttileima"; tietotekniikka on muka yksinäistä puurtamista koneella kahdeksan tuntia päivässä kokiksen ja pizzan voimalla. Tämä virheellinen "imago" karkottaa erityisesti monet naispuoliset opiskelijat pois tietotekniikan opintojen parista.