Verkko-oppimateriaalit ja niiden arviointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos torstai 20. tammikuuta 2011, 08.37
Tavoitteena, että jokainen osaa arvioida verkosta löytyvien valmiiden materiaalejen soveltuvuutta opetuskäyttöön. Lisäksi tavoitteena on, että jokainen kurssille osallistuja osaa käyttää Confluence wikiä oman harjoitustyön koostamiseen. Mahdollisen (järjestetään tarvittaessa) ohjauskerran jälkeen jokaisella tulee olla oma aloituskansio luotuna Confluence wikissä. Kansion sisällön tulee näkyä vähintäänkin opettajalle.