Verkko-oppimateriaaleista

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 12.39

Oppimateriaali on erittäin laaja käsite, lähes mitä tahansa materiaalia voidaan käyttää oppimateriaalina, kunhan se jotenkin saadaan sidottua asiakontekstiin.

Oppimateriaalina on voitu perinteisesti käyttää varsinaisten oppikirjojen lisäksi opettajan tekemiä monisteita ja lisätehtäviä, lehtiä, ym. Tietoverkkoja hyödyntämällä saadaan käyttöön myös laaja verkkomateriaali, joista vain murto-osa on suunniteltu oppimateriaaliksi. Silti lähes mitä tahansa verkosta löytyvää materiaalia voidaan hyödyntää opetuksessa - kunhan sen käytölle suunnitellaan mielekäs tavoite.

Verkko-oppimateriaaleista

Varsinaisten opetukseen tarkoitettujen laadukkaiden verkkomateriaalien tuottaminen on hidasta ja kallista, joten siksi niitä on saatavilla vielä melko vähän.

Se, millaista materiaalia käytetään tai tuotetaan, riippuu täysin käyttötilanteesta (opetustilanteesta).

Verkkomateriaalien arvioiminen

Valmiita materiaaleja voidaan arvioida useasta eri näkökulmasta:

  • käytettävyyttä - opastavien tekstien ja painikkeiden ymmärrettävyyttä, mediaelementtien valintaa sekä toteutuksen dynaamisuutta, aktivoivuutta ja vuorovaikutteisuutta
  • pedagogista käytettävyyttä - kuinka hyvin käyttöliittymä, toiminnot, tehtävät, sisältö ja työkalut motivoivat ja tukevat opetuksen organisointia ja myöhemmin opetuksen, opiskelun ja opiskelutaitojen kehittymistä
  • saavutettavuutta - kuinka hyvin erilaiset käyttäjät voivat käyttää palvelua erilaisissa olosuhteissa
  • sisällöllistä laatua - informaation esitystapa ja luotettavuus

Arviointiohjeita ja -työkaluja

Verkkomateriaalien arviointiin on kehitetty erilaisia ohjeistuksia ja työkaluja. Ohessa muutama esimerkki: