Peruselementit

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 12.25

Virtuaalisen oppimisympäristön muodostavat

 • oppija,
 • ohjaus sekä
 • oppimateriaali ja
 • näiden välillä tapahtuva vuorovaikutus.

 

Ohjaus

Ohjaus voi olla joko

 • opettajan/ohjaajan perinteistä ohjausta eri vuorovaikutusvälineiden kautta tai
 • materiaaliin sisäänrakennettua ohjausta (toimintaohjeita).

Oppimateriaali

Oppimateriaali on digitaalisessa muodossa esitettyä materiaalia, joka on rakennettu erilaisten tilanteeseen sopivien pedagogisten ja didaktisten näkemysten pohjalta. Mukana voi olla hypertekstin lisäksi myös multimediaa (kuvat, videot, animaatiot, ...).

Oppimateriaalin käyttöä helpottamaan luodaan usein erilaisia hakuominaisuuksia, muutosindikaattoreita sekä personoituja näkymiä. Nämä ominaisuudet tulevat usein oppimisalustana käytetyn sovelluksen ominaisuuksina.

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus on jäsennettyä keskustelua

 • ryhmissä
 • henkilökohtaisesti
 • pedagogisten toimintamallien päälle rakentuvaa
 • yhteisöllistä tiedonrakentamista
 • tallennettavissa oppimateriaaliksi myöhempää tarkastelua varten