Sosiaalinen media virtuaalisena oppimisympäristönä

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 12.25

Sosiaalista mediaa voidaan käyttää myös virtuaalisen oppimisympäristön luomisessa. Tällöin vain tarvitaan yleensä useampia sosiaalisen median työkaluja, joilla ympäristö luodaan.

Tarvitaan siis

  • työkalut ohjaukselle; miten opettaja on yhteydessä oppijoihin ja miten hän ohjaa heitä
  • työkalut oppimateriaalin tuottamiselle ja jakamiseen; miten, kuka ja missä muodossa oppimateriaali tuotetaan sekä jaetaan käyttäjille
  • työkalut kommunikoinnille; miten oppijat ja opettaja viestivät keskenään
  • työkalut tiedon rakentelulle; miten oppijoiden kognitiivisia prosesseja tuetaan

Aina ei tarvita neljää erillistä työkalua tai palvelua, vaan osa niistä voi tukea useampaa em. toiminnoista. Esim. osassa wikeistä ja blogeista on integroituna kommentointimahdollisuus, jota voi hyödyntää ohjauksessa tai vuorovaikutuksessa.

Mikä voisi olla "minimiratkaisu" oppimisympäristöksi sosiaalisen 
median työkaluilla?

Virtuaalimaailmat

Virtuaalimaailma on tietokoneen luomaan virtuaalitodellisuuteen perustuva ympäristö, johon käyttäjä voi liittyä jäseneksi tai "asukkaaksi" ja jossa hän on vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien tai simuloitujen asukkaiden kanssa. Ympäristö visualisoidaan kaksi- tai kolmiulotteisella grafiikalla, jossa kullakin käyttäjällä on yleensä joko ihmisenkaltainen tai muu käyttäjän valitsema simuloitu hahmo. Virtuaalimaailmaan voi osallistua yhtä aikaa joko vain yksi käyttäjä tai monia käyttäjiä yhtaikaa. Internet-pohjaisissa virtuaalimaailmoissa voi olla yhtaikaa jopa tuhansia käyttäjiä, kuten tunnetussa Second Life -virtuaalimaailmassa. Muita virtuaalimaailmoja ovat mm. Active Worlds, Quest Atlantis ja Metaplace. Myös monet online-tietokonepelit perustuvat virtuaalimaailman ideaan.