Sisällön ja toiminnallisuuden ylläpito

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 13.54

Ylläpitotehtävistä ohjelmiston ja laitteiston ylläpitotehtävistä huolehtii yleensä organisaation mikrotuki. Näin ollen oppimisympäristöjen näkökulmasta oleellisin ylläpitotehtävä on sisällön ja toiminnallisuuksien ylläpito.

Sisällön ylläpidon yhteydessä törmätään usein käsitteisiin sisällönhallinta (engl. content managment) sekä sisällönhallintajärjestelmä (engl. CMS, Content Management System). Sisällönhallinnan tueksi on kehitetty erilaisia standardeja, joilla luodaan yhtenäinen pohja toimia ja siirtää tietoja eri järjestelmien välillä.

Sisällönhallinta

Sisällönhallinnasta yleisesti puhuttaessa asiaa tarkastellaan usein seuraavista näkökulmista:

  • sisältönäkökulma: jakautuu edelleen kolmeen osa-alueeseen 1) informaationäkökulma, 2) käyttäjänäkökulma ja 3) järjestelmänäkökulma
  • teknologianäkökulma: sisällönhallintaan liittyvä teknologia, ohjelmistot ja laitteistot
  • organisaationäkökulma: organisaation sosiaaliset ja liiketoiminnalliset seikat
  • prosessinäkökulma: sisällönhallintaan liittyvät organisatoriset prosessit

Näistä oppimisympäristöjen yhteydessä mielenkiintoisin on sisältönäkökulma. Tosin varsinkin isommissa koulutusorganisaatioissa voi olla jo erilaisia teknologiasuosituksia sekä toiminta- ja prosessimalleja, jotka ohjaavat myös oppimisympäristöissä toimimista.

Keksitkö esimerkkejä teknologia-, organisaatio- tai prosessinäkökulmasta?

Sisällön toiminnallisuus

Puhuttaessa sisällön toiminnallisuuksista, tarkoitetaan yleensä sisältöön integroituja ohjeistuksia, toimintoja ja työkaluja sekä käyttöliittymää, ulkoasua ja käyttäjätukea.

Kirjallisuutta:

Tyrväinen, P., Päivärinta, T., Iivari, J. & Salminen, A. (2006). Characterizing the Evolving Research on Enterprise Content Management (Editorial). European Journal of Information Systems, nro 6, s. 627-634.