Ylläpitotehtävät

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 13.54

Ylläpito on erittäin monipuolinen ja laaja-alainen tietohallinnon osa-alue, jonka olemassaolo usein kaiken toimiessa unohtuu. Ylläpitotehtävät vaihtelevat sen mukaan, mitä järjestelmää ylläpidetään, sekä missä roolissa ylläpitäjä organisaatiossa toimii ja kuinka monta ylläpidosta vastaavaa henkilöä organisaatiossa on.

Yleensä ylläpitotehtävät voidaan jakaa kolmeen pääosaan:

  • Ohjelmiston ylläpito: asiakkaalle toimitetun ohjelmiston pitämistä toimivana asiakasta tyydyttävällä tavalla [1] huolehtien toimitetulle ohjelmistolle tehtävästä virheen korjauksesta, toiminnan parantamisesta ja mukautumisesta ohjelmiston ympäristön muutoksiin [2]. Usein tähän lisätään myös ohjelmiston ylläpidettävyyden ja luotettavuuden parantaminen [3]. Pitää sisällään sekä käyttöjärjestelmän että palvelin- ja sovellusohjelmistojen (siis myös alustasovellukset) asentamisen, käyttäjänhallinnan ja tietoturvan, käyttäjätuen, rakenteen, toiminnan ja ulkoasun hallinnan, päivittämisen sekä käytöstä poistamisen.
  • Laitteiston ylläpito: laitteistojärjestelmän tai sen osan pitämistä tilassa tai palauttamista tilaan, jossa se voi suorittaa sille määriteltyjä tehtäviä [2].
  • Sisällön ja toiminnallisuuden ylläpito: sisällön, ohjeistuksen ja käyttöliittymän päivittäminen, kehittäminen sekä käytöstä poistaminen, rakenteen, toiminnan ja ulkoasun hallinta, käyttäjätuki.
Miten edellä listatut eri ylläpitotehtävät istuvat 
oppimisympäristöajatteluun?

Ylläpidolliset tehtävät jakautuvat edelleen neljään tehtäväkenttään:

  • Korjaava ylläpito: ohjelmistossa, laitteessa tai sisällössä ilmenneiden tarkoituksen mukaisen käytön estävien tai käyttöä haittaavien virheiden korjaaminen [4].
  • Mukautuva ylläpito: ohjelmiston, laitteen tai sisällön muuttaminen vastaamaan sille asetettuja uusia vaatimuksia [4].
  • Täydellistävä ylläpito: toimivan ohjelmiston, laitteen tai sisällön muuttaminen toimimaan entistä paremmin ja täydellisemmin (mm. suorituskyvyn ja toimivuuden parantaminen sekä lisäominaisuuksien käyttöönotto) [4].
  • Ehkäisevä ylläpito: ohjelmiston, laitteen tai sisällön ajantasaistaminen sekä vanhenemisen ennakointi [3].
Miten edellä listatut tehtäväkentät näkyvät 
oppimisympäristöajattelussa?

Ihanteellisessa tapauksessa "raudan" osalta ylläpidosta vastaa mikrotukihenkilö tai IT-insinööri, mutta usein näitäkin ylläpidollisia tehtäviä lankeaa (ainakin pienemmissä piireissä) myös opettajien vastuulle. Tällöin avainasemassa on ylläpidolliset taidot; kuinka hyvin ylläpidosta vastaava henkilö osaa hommansa - vai kannattaako tietyt toiminnot ostaa laitteiston tai ohjelmiston toimittajalta.

Lähteet:

[1] Glass, R.L. & Noiseux, R.A. (1981), Software Maintenance Guidebook, Prentice- Hall, Inc., New Jersey.

[2] IEEE (1991), IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, Software Engineering Standards Collection, IEEE, New York.

[3] Pressman, R.S. (1992), Software Engineering - A Practitioner's Approach, 3rd edition, McGraw-Hill, Inc., New York.

[4] Swanson, E.B.  (1976), The dimensions of maintenance. Proceedings of International Conference on Software Engineering, pp. 492-497