Kertausta: Opiskelu- vs. oppimisympäristö

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 12.23
Kun oppijoille tarjotaan mahdollisuus opiskeluun, ts. välineet ja materiaalit, luodaan toimintaympäristö, jota kutsutaan opiskeluympäristöksi. Opiskeluympäristöstä esimerkkinä voidaan mainita mm. kirjasto.

Kun tämä toteutetaan tietoverkkojen avulla, puhutaan virtuaalisesta opiskeluympäristöstä. Esimerkkinä mainittakoon itse WWW.

Oppimisalusta tai oppimisympäristösovellus on se tietotekninen ohjelma (softa), jonka päälle virtuaalinen oppimisympäristö rakentuu.
Oppijat, kouluttajat, oppimisnäkemykset, toimintamuodot, oppimislähteet, tekniikka ja media yhdessä muodostavat toimintaympäristön, jota kutsutaan oppimisympäristöksi [3].

Virtuaalisessa oppimisympäristössä korostetaan tietoverkkojen ja telematiikan osuutta [77].

Puhuttaessa verkko-opetuksesta tarkoitetaan virtuaalisessa oppimisympäristössä toteutettavaa opetusta.

Opiskeluympäristö siis mahdollistaa oppimisen tarjoten tarvittavat välineet, mutta oppimisympäristöt, paitsi mahdollistavat oppimisen, myös tukevat ja edistävät sitä.