Oppimista tukeva ympäristö

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos maanantai 24. tammikuuta 2011, 12.50

Oppimista tukeva ympäristö muun muassa:

 • mahdollistaa erilaiset toiminnot käyttäjän taidoista riippuen
 • ohjaa oppijaa
 • tukee sosiaalista vuorovaikutusta
 • suuntaa tarkkaavaisuutta
 • tukee oppijaa pääsemän tasolle, johon yksin ei pääsisi
 • tarjoaa ajattelun tukivälineitä tukien mm. muistamista
 • huomioi oppijan sen hetkisen kehitystason
Tehtävä: Millaista tukea itse kaipaat / saat ympäristöltä?

Oppimista tukeva ympäristö toteuttaa myös hyvän oppimisen kriteerit (Jonassen 1995):

 • oppiminen liiittyy laajempiin kokonaisuuksiin ja ongelmiin
 • oppijan omistajuutta ja ongelman hallintamahdollisuutta tuetaan
 • oppimistehtävät perustuvat oikeisiin ongelmatilanteisiin ja tehtäviin
 • tehtävät ja oppimisympäristö vastaavat monimutkaista reaalimaailmaa
 • ratkaisuprosessien omistajuus luovutetaan oppijoille
 • oppimisprosessi haastaa mutta samalla myös tukee oppijan ajattelua
 • kannustaa vaihtoehtoisten näkökulmien ja ratkaisujen testaamiseen
 • varmistaa oppijoiden reflektiivisen sisältöjen ja oppimisprosessin arvioinnit
Tehtävä: Millaista on hyvä oppiminen käytännössä?

Kirjallisuutta

 • Jonassen. D.H. (1995). Supporting communities of learners with technology: a vision for integrating technology with learning in schools. Educational Technology, 35(4): 60-63