Virtuaalinen oppimisympäristö

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 03. joulukuuta 2010, 15.35

Kun oppimisympäristö rakennetaan tietoverkkoon, puhutaan virtuaalisesta oppimisympäristöstä. Tällöin kaikki materiaalit ja ohjeet ovat digitaalisessa muodossa. Sisältö koostuu pääsääntöisesti hypertekstirakenteista, hypermediasta (erimuotoinen media, kuvat, ääni, teksti), linkeistä, keskustelualueista ja muista vuorovaikutuskanavista (sähköposti, chat) ja mahdollisesti vuorovaikutteisista, ohjelmoiduista sivuista ja tekstinkäsittelyohjelmista. Lisäksi oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus sekä yhteydenpito opettajaan tapahtuu tietoverkkojen kautta.

Virtuaalisessa oppimisympäristössä (Dillenbourg 2000):

  • informaatioavaruus on ennalta suunniteltu
  • opetuksellinen vuorovaikutus muuntaa käytetyn tilan yhteiseksi paikaksi
  • asiat on ilmaistu eksplisiittisesti vaikka esitysmuoto vaihtelee tekstistä 3D:hen
  • oppijat ovat paitsi aktiivisia toimijoita myös sisällön tuottajia, he muovaavat virtuaalitilaa yhdessä opettajan kanssa
  • opiskelu ei rajoitu vain etäopiskeluun vaan sillä voidaan rikastaa myös luokkahuoneopetusta
  • yhdistetään erilaisia teknologioita ja pedagogisia lähestymistapoja
  • kohdataan myös fyysinen ympäristö

Haasteita, hyötyjä, etuja ja haittoja

Hyvän, toimivan ja käyttäjäystävällisen, virtuaalisen oppimisympäristön rakentaminen on suuri haaste sekä opiskelijalle, opettajalle että koulutuksen järjestävälle organisaatiolle. Taustalla vaikuttavat monet seikat:

Tehtävä: Mitä muita etuja tai haittoja tulee mieleen?

Apuna valmiit oppimisalustat

Oppimisympäristön luomisessa käytetään usein pohjana ns. oppimisalustaa.