Etuja ja haittoja

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 12.23

Virtuaalisen oppimisympäristön käytössä on monia etuja, mutta myös "haittoja".

Ajasta ja paikasta riippumattomuus

Ajasta ja paikasta riippumattomuus tuo opiskelijoille uusia mahdollisuuksia opiskella missä tahansa (koululla, työpaikalla, mökillä, laiturilla, lomamatkalla, ...) sekä milloinka tahansa (päivällä, illalla, yöllä, viikonloppuisin, kesälomalla, työttömänä ollessa, ...).

Tämän opiskelijan vapauden varjopuolena on kuitenkin se, että opettajan tai ohjaajan tulisi tällöin olla myös aina ja kaikkialla tavoitettavissa, kun opiskelija tukea tai ohjausta tarvitsee. Opettajan pitäisi olla tavoitettavissa 24h ja 365 päivänä vuodessa. Tämä voi olla "hieman" työaikaehtojen vastaista. ;)

Ei korvaa lähiopetusta

Verkko-opetus ei koskaan voi täysin korvata lähiopetusta. Kaikista oppiaineista ja asiasisällöistä löytyy monia esimerkkejä, joiden oppiminen ilman lähiopetusta on hankalampaa tai vaikeampaa (tai kalliimpaa toteuttaa). Perinteisenä esimerkkinä mainittakoon hevosen kengittämisen opettaminen tai muiden kädentaitojen oppiminen, jotka perinteisesti opitaan vain tekemällä ja harjoittelemalla useilla toistoilla.

Lähi- ja etäopiskelun käytetty aika jakaantuu eri tavalla eri sisällöissä. Osassa riittää kuukausittaiset kokoavat lähijaksot, osassa verkko on itseasiassa lähiopetusta tukevassa roolissa.

Tietokone on opiskelun väline, ei itse tarkoitus! Verkko-opetusta käytetään silloin, kun se sisältöön ja kohderyhmälle sopii. Kaikkea opetusta ja oppimista ei ole tarkoitus virtualisoida. Verkko-opetus tarjoaa vaihtoehtoisen opiskelumuodon.

Tehostaa yhteistoiminnallisuutta, yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Verkon käyttö opettaa uudenlaisia työskentely- ja ryhmätyötaitoja, joita nyky-yhteiskunnassa usein vaaditaan (enenevässä määrin tulevaisuudessa), kuten elinikäinen ja työn ohella tapahtuva oppiminen/opiskelu.

Mahdollistaa asiantuntijan (myös ohjaajan) jatkuvan läsnäolon oppimisprosessin edetessä. Asiantuntija voi olla esim. videoneuvottelun, verkkokeskustelun tai viikoittain ilmestyvien uusien dokumenttien kautta läsnä koko kurssin ajan.

Kustannuksiltaan halvempaa toteuttaa?

Virtuaaliopetus tai verkko-opetus on aluksi kustannuksiltaan kalliimpaa, varsinkin jos oppimateriaalin tuottamiseen panostetaan esim. videoiden ja animaatioiden muodossa. Jos tuotettu materaali on uudelleen käytettävää ja helposti päivitettävää, voidaan materiaalin käyttöikää jatkaa ja siten jakaa kustannuksia pidemmälle aikavälille.

Ohjauksen tarpeen lisääntyessä "opetukseen" käytettävä aika kasvaa, joten opetusresursseja tarvitaan perinteistä opetusta enemmän (paitsi jos ohjausta saadaan sisällytettyä materiaaliin, jolloin kustannusvaikutus näkyy materiaalin tuottamisessa).