Sosiaalinen media

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 12.24

Sosiaalinen media on käsitteenä vielä varsin uusi ja siten siitä on useita erilaisia tulkintoja, joissa vaihtelevasti korostuu prosessiluonne, web2.0-ulottuvuus, sisällöt, yhteisöt tai toimintamuodot. Seuraavassa kolme valikoitua määritelmä:

  • Sosiaalinen media on "jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen kautta vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin. Samalla sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta."
  • Sosiaalinen media määritellään yleisesti "sateenvarjotermiksi", jossa erilaisia aktiviteetteja käyttämällä yhdistetään teknologia, sosiaalinen vuorovaikutus sekä tekstin ja kuvien tuottaminen. Vuorovaikutus, sekä yhteys, jossa informaatio esitetään, riippuu näkökulmasta ja yhteisen merkityksen luomisesta osallistujien jakaessa tarinoitaan ja ymmärrystään.
  • Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin.

Katso video: Mitä sosiaalinen media on? (kesto 3:54) Tarmo Toikkanen ja Eija Kalliala kertovat, mitä sosiaalinen media tarkoittaa. Tai katso: Social Media in Plain English (kesto 3:44).

Käyttäjien yhdessä tuottamaa ja kuluttamaa sisältöä

Sosiaalisessa mediassa

  • sisältö on pääosin käyttäjien tuottamaa (engl. user generated content, community created content).
  • sisältöä tuotetaan yhdessä, vertaistuotannon (engl. peer production) menetelmin.
  • sisällön tuottamisen ja kuluttamisen raja on hämärtynyt, koska sama henkilö voi sekä kuluttaa sisältöä että tuottaa uutta.
  • puhutaan käyttötuotannosta (engl. produsage: production+usage), jossa sisällön käyttämiseen voi saumattomasti liittyä johdannaisten tai uusien sisältöjen tuottamista.
  • yksilöt eivät ole verkossa kuluttajia, vaan aktiivisia toimijoita. Kuluttajien sijaan puhutaan joskus tuottajakuluttajista (engl. prosumer: producer+consumer) tai pro-harrastajista (engl. proam: professional+amateur), jotka tekevät ammattilaistasoista tuotantoa harrastuksenaan.

Onko sosiaalinen media parasta mitä on tapahtunut sitten teollisuusvallankumouksen?

Katso video ja päätä itse: Social Media Revolution (kesto 4:22).

Mitä mieltä olet sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä?