Sosiaalinen media opetuksessa

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 12.24

Sosiaalista mediaa voidaan käyttää opetuksessa monella eri tavoin. Esimerkiksi

  • ajanhallinta, oman alan seuraaminen ja ajan tasalla pysyminen (esim. uutissyötteet, blogilistat ja uutislistat)
  • linkkien ja vinkkien jakaminen, muiden lähettämien uutisten arvioiminen ja suositteleminen muille, tietotulvan suodattaminen (esim. linkkilistat, suosituspalvelut ja uutispalvelut)
  • itsenäinen kirjoittaminen ja omien tuotosten julkaiseminen (esim. blogit ja julkaisupalvelut)
  • yhteisöllinen kirjoittaminen ja julkaisu muiden kanssa (esim. wikit)
  • erilaisten medioiden hyödyntäminen, multimedia (esim. kuva-, kartta- ja videopalvelut)
  • vuorovaikutus, osallistumisen tukeminen ja erilaiset viestinnän mahdollisuudet (esim. pikaviestimet, keskustelupalstat ja videoneuvottelu, sekä erilaiset tehtävätyökalut)
  • yhteisöllisyys ja sen tukeminen, ryhmätyöskentely (esim. yhteisöpalvelut)
  • monipuoliset virtuaalimaailmat, joissa useita ominaisuuksia (esim. pelinomaiset oppimis- ja viihdeympäristöt)
  • resurssien tuottaminen ja erilaisten oppimateriaalivarantojen hyödyntäminen (esim. erilaiset wikit ja oppimateriaalipankit)

Lisää ideoita:

Oheisissa materiaaleissa on listattuna lukuisia vinkkejä oman opetuksen kehittämiseksi.

Esimerkkejä:

Oletko törmännyt muihin hyviin ideoihin tai esimerkkeihin?