Verkko-opetuksen eri muodot

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 13.57

Verkko-opetus itseopiskelussa

Verkko-oppimisympäristö, joka on suunniteltu nimenomaan itseopiskelua varten, on esimerkiksi etäopiskeluna itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, joka tarjoaa monipuoliset digitaaliset oppimateriaalit, oppimistehtävät ja oman oppimisen seuraamiseen soveltuvat arviointimuodot.

 • pääpaino opiskelijan itsenäisessä ja omatoimisessa opiskelussa
 • opettajan tehtävänä on lähinnä antaa palautetta ja ohjata opiskelijaa etenemään opinnoissa
 • toteutus vaatii huolellista suunnittelua
 • oppimateriaalien tulee soveltua omatoimiseen opiskeluun
 • rakenteen hierarkisuus auttaa tarvittavien materiaalien ja ohjeiden löytämistä ja edistää näin opiskelua
 • erilaiset välineet opintojen etenemisen seuraamiseen ja itsearviointitaitojen kehittämiseen tulisi olla helposti löydettävissä ja saatavilla

Verkko-opetus lähiopetuksen tukena

Verkon avulla lähiopetuksessa käytetyt oppimateriaalit, tehtävät ja opetusta koskevat tiedotteet voidaan jakaa tietoverkkojen välityksellä. Tälläinen verkkoympäristö on toisaalta määritettävissä tietovarastona tai kalvopankkina, mutta toisaalta ei pidä unohtaa, että kyse on informaation jakamisen lisäksi myös tiedon lähteille johtamisesta, ohjaamisesta ja oppimismahdollisuuksien antamisesta.

 • opettajan tehtävänä on ohjata opiskelija tiedonlähteille
 • opiskelijan itsensä on paneuduttava tiedon arviointiin, prosessointiin ja tutkimiseen, sekä näin oman käsityksensä muodostamiseen opiskeltavasta asiasta
 • tarjottu materiaali voi olla yksinkertaisimmillaan opettajan tekemiä kalvoja, tekstidokumentteja, mutta myös monipuolisempia multimediaa hyödyntäviä digitaalisia oppimateriaaleja

Verkko-opetus monimuoto-opetuksessa

Monimuoto-opetuksen etäopiskelujaksot voivat sisältää sekä itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä että ryhmätapaamisia ja ryhmän yhteisiä oppimis- ja projektitehtäviä. Verkko-oppimisympäristö sisältää oppimateriaalien lisäksi myös etäopiskeluvaiheeseen liittyvät itsenäisen opiskelun alueet, yhteiset työalueet, keskustelufoorumit ja tiedonrakentamisen työvälineet. Näiden lisäksi mukana toteutuksessa voi olla mm. videoluentoja, virtuaalisia seminaareja tai keskusteluryhmiä.

Mitä enemmän verkko-oppimisympäristö toimii lähiopetuksen tukena, sitä vähemmän siinä painottuu vuorovaikutuksen merkitys ja mitä enemmän verkko on yhteisöllisen tiedonrakentamisen alue, sitä tärkeämpää on miettiä, miten ympäristöön rakennetaan vuorovaikutusta tukevia elementtejä.

Verkko-opetus etäopiskeluna

Etäopetusta varten rakennettu verkko-oppimisympäristö on kurssi tai verkkosivusto, jossa opiskelijat kohtaavat toisensa ja opettajansa tietoverkkojen välityksellä. 

 • joko puhtaasti itseopiskeluna opiskeltava kurssi tai monimuotoisesti erilaisina yhteisöllisinä tiedonrakentamisen ja asiantuntijuuden kehittämisen verkostoina opiskeltava kurssi
 • verkko-oppimisympäristöt ja oppimateriaalit tulee suunnitella huolella etukäteen
 • ympäristön tulee olla valmis ennen kuin opiskelijat aloittavat opiskelunsa
 • selkeät ohjeet, miten kurssi suoritetaan sekä mistä saa apua ongelmia kohdattaessa