Laatukriteeristöt ja eri näkökulmia laatuun

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 14.11

Laatukriteeristöjen kehittäminen verkko-opetukseen on lähtenyt liikkeelle yliopistotasoisen opetuksen piiristä. Kansainvälisiä laatukriteeristöjä verkko-opetukseen ja erityisesti etäopetukseen on kehitetty muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Australiassa ja Ruotsissa. 

Yliopistotasoisen verkko-opetuksen ja -oppimisen laatukriteereitä on kehitetty Euroopan Unionin yhteistyöprojekteina, joissa on etsitty verkko-opetuksen laadunhallinnan kriteereitä. European Quality Observatory (EQO) on rakentamassa Internetiin portaalia, josta on saatavissa vertailutietoa eri maiden verkko-opetuksen laadunhallintamenetelmistä (http://www.eqo.info). Yhdysvaltalainen säätiö A Consortium of Institutions and Organizations Committed to Quality Online Education (Sloan-C) on kehittänyt erityisesti verkko-opetuksen menetelmiä ja laadunhallintaa.

Kotimaisia verkko-opetuksen laadun kehittämishankkeita on käynnistetty 2000-luvulla useissa eri yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Suomessa yliopisto-opetuksen laatua on tarkasteltu tavallisimmin suhteellisena käsitteenä, jolloin laatu näyttäytyy joko menetelmällisenä tai muutoksellisena ilmiönä.

Laatukriteereistä puuttuu usein mm. opiskelijan näkökulma oppimiseen (Frydenberg, 2002, 2) ja kriteeristöt ovat vasta kehittymässä.

Lähteet:

Heikkilä, M.,Nevgi, A. & Haarala-Muhonen, A. (2005), Verkko-opetuksen laatutyö. Teoksessa A. Nevgi, E. Löfström & A. Evälä (toim.), Laadukkaasti verkossa. Yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos, Helsinki. ss. 33-43.

Frydenberg, J. (2002). Quality Standards in eLearning: a Matrix of Analysis. International Review of Research in Open and Distance Learning. October. http://www.irrodl.org/content/v3.2/frydenberg

Sinclair, R. (2003). Components of quality in distance education. Quality practise in computer supported collaborative learning. In G. Davies and E. Stacey (ed.) Quality Education @ a Distance. Massachusetts: Kluwer Academic Publishers. ss. 257–264.

Harvey, L. & Knight, P.T. (1996). Transforming Higher Education. The Society for Research into Higher Education & Open University Press. Buckingham.

Rouvinen, M. (2005), Verkko-opetuksen ja oppimisen laatu. Teoksessa J. Sariola & A. Evälä (toim), Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallintaja laatupalvelu -hankkeen raportti I. Helsinki: Yliopistopaino. ss. 43-50.

Nurkka, A., Talikka, M. & Karjalainen, M-L. (2005), Verkko-oppimateriaalin laatu. Teoksessa J. Sariola & A. Evälä (toim), Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallintaja laatupalvelu -hankkeen raportti I. Helsinki: Yliopistopaino. ss. 51-67.

Ritvanen, U., Tervonen, S., Voutilainen, U. & Levänen, K. (2005), Tukipalveluiden laatu. Teoksessa J. Sariola & A. Evälä (toim), Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallintaja laatupalvelu -hankkeen raportti I. Helsinki: Yliopistopaino.. ss. 68-79.