Perusopetuksen ja toisen asteen verkko-opetuksen laatukriteerit

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 14.08

Verkko-oppimateriaalilla tarkoitetaan tässä kriteeristössä tietoverkkojakelussa olevaa kokonaisuutta, joka koostuu opetus- ja opiskelukäyttöön tuotetusta sisällöstä sekä siihen liittyvistä metatiedoista ja ohjeista. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät verkkoaineistot, joita ei ole tuotettu ensisijaisesti opetuskäyttöön, kuten lehtien verkkopalvelut, museoiden, arkistojen ja kirjastojen julkiset sisältö- ja tietopalvelut, tietokannat, tutkimukset jne. Samoin kriteerien ulkopuolelle on jätetty verkkopohjaiset oppimisalustat sekä sisällöttömät verkkotyökalut.

Kriteeristö koostuu neljästä pääosiosta:

  1. Pedagoginen laatu
  2. Käytettävyys
  3. Esteettömyys
  4. Tuotannon laatu