Pedagoginen laatu

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 14.06

 


Verkko-oppimateriaalin pedagogisessa laadulla tarkoitetaan tässä kriteeristössä sitä, kuinka hyvin oppimateriaali soveltuu opetus- ja opiskelukäyttöön, tukee opetusta ja oppimista sekä tarjoaa pedagogista lisäarvoa. Pedagoginen laatu jakaantuu seuraaviin osatekijöihin:

1. Verkko-oppimateriaalin tavoitteet ja opiskelun luonne ilmaistaan selkeästi

 • millaisia asioita verkko-oppimateriaalin avulla voidaan opiskella
 • käytön ohjeet helposti saataville ja riittävän selkeiksi
 • millaiseen käyttöön materiaali on suunniteltu
 • mille kohderyhmälle materiaali on ensisijaisesti suunniteltu ja millaista osaamista se vaatii
 • miten arviointi tehdään ja millaisin kriteerein

2. Verkko-oppimateriaali tukee kehittyneitä opiskelukäytäntöjä

 • sallii eri opetumenetelmien käytön ja sopii erilaisiin opiskelutilanteisiin
 • sallii sisällön rajauksen, syventämisen tai laajentamisen sekä eri tavoin etenemisen
 • mahdollistaa pitkäkestoisen työskentelyn materiaalin parissa
 • työskentely etenee vaiheittain, sallii keskeytyksen, tallentamisen ja paluun aiempaan tuotokseen tai toimintaan ja työskentelyn sen parissa
 • rakenne ohjaa oppimista
 • tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen vuorovaikutukseen
 • tukee oppimisen taitojen kehittymistä
 • aktivoi ajattelua
 • tukee vaikeasti opittavien asioiden omaksumista
 • tukee oman tiedon tuottamista ja antaa tilaa luovuudelle

3. Verkko-oppimateriaalin tieto on merkityksellistä ja se esitetään oppimista tukevalla tavalla

 • opittavaan asiaan sekä oppijan lähtötasoon nähden riittävää ja merkityksellistä, laaja-alaista sekä eri näkökulmia tarjoavaa
 • oikeellista, perusteltua ja ajantasaista keskittyen opittavan asian ydinasioihin
 • aiheenmukaisessa ja aidossa asiayhteydessä sekä oppijan omaksuttavassa muodossa
 • auttaa yhdistämään uutta tietoa omaan aikaisempaan tietoon ja tukee tiedon soveltamista

4. Verkko-oppimateriaali tukee monipuolista arviointia

 • tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden sekä oppimaan oppimisen taitojen arviointi
 • opiskelun aikainen palaute ohjaa oppimista sekä korostaa ymmärtämista