Opetuksen laatu ja verkko-opetus

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 18. kesäkuuta 2010, 12.26

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa tai opetuksen muuntaminen verkko-opetukseksi on herättänyt toiveita siitä, että tekniikka tuo mukanaan opetuksen tehostumisen ja monipuolistumisen myötä myös lisäarvoa (TEKES 1999) ja laatua opetukseen sekä oppimiseen (Laurillard 2002).

Verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat kuitenkin pohdintaa aiheuttaneet mm. seuraavat kysymykset:

  • Mikä tekee teknologiasta merkittävän lisäarvon opetukseen?
  • Tuoko verkko jotain sellaista, mitä muuten ei saavutettaisi?
  • Millä ehdoilla verkko tuo jotain sellaista, että siihen kannattaa sijoittaa sekä henkisiä että aineellisia resursseja?

Oleellista verkko-opetuksen laadusta puhuttaessa onkin se, miksi ja miten välinettä käytetään.

Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa ei automaattisesti takaa laadukasta opetusta, vaan huomiota tulee kiinnittää myös opetuksen reunaehtoihin, eli niihin resursseihin, joita oppilaitos tarjoaa opettajille ja opiskelijoille.

Verkko-opetukseen siirtyminen on kuitenkin pakottanut oppilaitokset pohtimaan ja analysoimaan opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin prosesseja ja niiden taustalla olevia pedagogisia näkemyksiä ja malleja (Reid 2001), joten kehitystä paremman opetuksen laadun suuntaan on varmasti tapahtunut.

Helsingin yliopiton määritelmän mukaan: hyvä, laadukas yliopistollinen verkko-opetus perustuu tutkimukseen (Sariola & Evälä 2005). Peruskouluun ja toisen asteen koulutukseen verkko-oppimateriaalien laatukriteerit ovat pedagoginen laatu, käytettävyys, esteettömyys ja tuotannon laatu.

Lähteet:

  • TEKES (1999), Oppimisen uudet ympäristöt. Koulutusteknologian esiselvitys. Digitaalisen median raportti 4/99.
  • Laurillard, D. (2002), Rethinking University Teaching. A conversational framework for the effective use of learning technologies. 2nd Edition. London: RouledgeFalmer.
  • Reid, I.C. (2001). Reflections on using the Internet for the evaluation of course delivery. The Internet and Higher Education. Vol 4, Issue 1, 1st Quarter 2001, 61–75.