Vertaisarviointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 31. tammikuuta 2012, 14.57

Vertaisarviointi arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Vertaisarviointi on hyväksytty, jos siitä löytyy kaikki vertaisarvioinnin ohjeistuksessä esitetyt osa-alueet:

  1. Vertaisarvioitavan artikkelin otsikko
  2. Syitä vertaisarvioinnille
  3. Pohdintaa artikkelin tarkoituksesta, tavoitteesta, uusista ideoista sekä uutuusarvosta
  4. Pohdintaa artikkelin tutkimuksellisesta otteesta
    • Pohdintaa artikkelin hyödyllisyydestä
    • Kokoavat johtopäätökset