Tervetuloa kurssille!

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 31. tammikuuta 2012, 14.06

Virtuaaliset oppimisympäristöt (TIES462) on tietotekniikan aineenopettajien pakollinen syventävä opintojakso. Opintojakson laajuus on 5 op.

Opintojakson sisällöstä

Opintojaksolla etsitään vastauksia kysymyksiin: "Kuinka virtuaalisella oppimisympäristöllä voidaan tukea, auttaa, helpottaa ja edistää sekä oppimista että opettamista?" sekä "Millaisia tietoteknisiä ratkaisuja tietotekniikan opetuksessa voidaan ja/tai kannattaa käyttää?"

Opintojakso koostuu luennoista, oppimistehtävistä sekä harjoitustyöstä. Kurssi suoritetaan virtuaalista oppimisympäristöä (Moodlea) käyttäen. Tarkempi sisältö ja ohjeistus on kerrottu täällä kurssin sivuilla.

Opintojakson oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa vertailla eri oppimisympäristöjä
  • pystyy perustellusti valitsemaan omaan opetukseensa parhaiten soveltuvan oppimisympäristön joko valmiista oppimisympäristöalustoista tai sosiaalisen median työkaluja yhdistelemällä
  • opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tarvitsemansa oppimisympäristön.

Opintojakson luennoitsija/tentaattori

Opintojaksonluennoitsijana/tentaattorina toimii Leena Hiltunen.