Matematiikan tehtävät

by Markus Matti Mikael Hähkiöniemi last modified Jan 27, 2019 04:56 PM
Kunkin tehtävän jälkeen on kuvattu lyhyesti ehdotettu tunnin rakenne ja ratkaisut. Tarkemmat kuvaukset tunnin rakenteista löytyvät kansiosta "Tunnin rakenteet".
1 Luvut ja laskutoimitukset — last modified Jan 08, 2019 11:22 AM
2 Geometria — last modified Jan 08, 2019 01:08 PM
3. Algebra — last modified Jan 16, 2019 03:16 PM
4. Prosentti, tilastot ja todennäköisyys — last modified Jan 16, 2019 03:28 PM
5. Muita aiheita — last modified Jan 16, 2019 03:31 PM