Tietoa Darling-projektista

by Markus Matti Mikael Hähkiöniemi last modified Jan 08, 2019 09:45 AM

Suomen akatemian rahoittamassa Darling-hankkeessa (Dialogic argumentation for learning) seurattiin samoja oppilaita samojen opettajien ohjaamina sekä matematiikassa että fysiikassa 7. luokan alusta 8. luokan loppuun. Opettajat ja tutkijat kehittivät yhteistyössä sopivia tehtäviä yhden oppitunnin mittaisiksi argumentaatioaktiviteeteiksi. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten oppilasryhmät opettajineen kehittyvät argumentointitaidoissaan kahden vuoden aikana. Tutkimalla oppilaiden oppimispolkuja, opettajien ohjaamisen keinoja sekä erilaisten tehtävätyyppien toimivuutta voidaan tulevaisuudessa paremmin huomioida argumentoinnin tarpeet ja mahdollisuudet opetuksessa.

Darling-tutkimusryhmä: Markus Hähkiöniemi, Pasi Nieminen, Sami Lehesvuori, Kaisa Jokiranta, Jenna Hiltunen ja Jouni Viiri

Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Suomen akatemian hanke 286576

Lisätietoja: Yliopistonlehtori, dosentti Markus Hähkiöniemi, markus.hahkioniemi@jyu.fi, puh: 0408053327