Runous Ja Alkukieli

tekijä: Tero-Erik Sakari Tuomala Viimeisin muutos tiistai 15. huhtikuuta 2008, 11.59


Uskonnollinen runous eli kukoistustaan 1600-luvun Saksassa, hengelliset kokemukset kuuluivat runojen perusaineistoon. Saksalaisen mystiikan keskeisin hahmo oli filosofisesti merkittävä Jakob Böhme (1575 – 1624), runouden kannalta kiinnostava oli hänen teoriansa alkukielestä. 

Paratiisillisessa kielessä ei Böhmen mukaan ollut eroa sanan ja kohteen välillä. Se mitä sanottiin oli erottamattomasti läsnä sanomisessa. Merkin ja referentin eroaminen tapahtui lankeemuksessa. Runoudessa tuo luonnonkielen alkuperäinen yhteys on vielä aavistettavissa; äännemaalailua ja riimikokeiluja ei pidetty sisällyksettömänä leikkinä. Niitä pidettiin mystikkojen piirissä kielen salattujen puolien tarkkailuna jossa äänteellisellä materiaalilla ja merkityksellä ei ole eroa. 

Kieli oli mystikoille tärkeä vihje tiellä kohti Jumalaa (unio mystica); luonnossa oleva ilmoitus Jumalasta on salainen, mutta merkin ja kirjaimen alueella se on julkinen. Mystikot halusivat lähetsyä Jumalaa molempia teitä käyden.

Barokille tunnusmerkilliset kielipelit, sanaleikit liittyi mystikoilla kiinteästi kabbalistiseen luku- ja kirjainmystiikkaan. Anagrammeihin, palindromeihin, homonymioihin ja sanaleikkeihin sisältyy heidän mukaansa kirjainten salaperäisiä vihjeitä. Lausekuvioista erityisen suosittuja olivat antiteesit, paradoksit ja kiasmat, koska niihin sisältyvän logiikan vastaisuuden katsottiin olevan ainoa tapa puhua Jumalasta. Esimerkiksi seuraava kiasmaattinen kuvio, jossa loppu kääntyy aluksi ja alu lopuksi.

Ende:             Anfang:

                                      Im

Anfang:          Ende.

         Das End ist hier: doch wer zurücke kehren kan,

         Der trifft den Anbegin im Ende wieder an. (Czepko)

                      Loppu:           Alku:

                                    On

                      Alussa:           Loppu.

         Loppu on tässä: siti se voi kääntyä takaisin

         Ja kohdata lopussa taas uuden alun.