Aristokratian varma maku

tekijä: Tero-Erik Sakari Tuomala Viimeisin muutos tiistai 15. huhtikuuta 2008, 11.59

Sivilisaatiotutkija Norbert Elias painottaa, että taiteessa alempien luokkien kuvaamista alettiin pitää väheksyttävänä vasta itsevaltiuden ajan hoveissa. Renessanssista lähtien kirjallisuuteen tuli keveyttä nimenomaan aateliston ja porvariston makujen vuorovaikutuksen takia. Mutta nyt kaikkea mikä muistutti alemmasta luokasta pidettiin vulgaarina. Herkkyys kaikkea alempaa ja karkeaa kohtaan haluttiin torjua. Eliasin mukaan tämä näkyy erityisesti hovin puhe-etiketissä, jonka mukaan vältettiin kaikkea sellaista ”missä oli porvarillinen haju”. Porvaristolla ei aatelisen käsityksen mukaan ole makua, ei kielenkäytön eikä käyttäytymisen suhteen.

Uuteen hovityyliin, joka korostaa eroa porvaristoon nähden kuuluu varma maku ja taju siitä millainen kielenkäyttö kuulostaa hyvältä. Elias kirjoittaa:

” juuri hoviyhteisö kuuntelee entistä herkemmin puhutun ja kirjoitetun kielen rytmin, sävyn ja merkityksen nyansseja. Ja kuinka tämä herkkyys, tämä ”hyvä maku”, samalla edustaa näiden piirien etuoikeutettuja arvoja. Kaikki mikä koskettaa heidän ...aluettaan haisee porvarilliselta, on sosiaalisesti alempaa, ja päinvastoin kaikki porvarillinen koskettaa heidän… Juuri välttämättömyys erottautua kaikesta porvarillisesta terävöittää heidän herkkyyttään…”

Myöhemmin 1600 –luvulla hoviaristokratia elää jo jatkuvassa vuorovaikutuksessa porvariston kanssa. Näiden kahden luokan välinen jännite on jatkuva:

”Hoviaristokratian pääfunktio on juuri tämä, erottautuminen, itsensä luominen erilaiseksi, sosiaaliseksi vastapainoksi porvaristolle. He voivat täysin vapaasti käyttää aikansa kehitelläkseen hyvien tapojen ja hyvän maun sosiaalisia vivahteita. Nouseva porvaristo on vähemmän vapaa kehittelemään makuvivahteitaan; koska heillä on ammattinsa. Kuitenkin myös heidän ideaalinsa oli elää kuten aristokratia.”

(Norbert Elias)