Pierre Corneille

tekijä: Tero-Erik Sakari Tuomala Viimeisin muutos maanantai 28. syyskuuta 2009, 12.18


corneilleKlassistisen draaman varhainen mestari oli Pierre Corneille (1606 - 84). Hän hankki ensimmäisillä näytelmillään heti yleisön suosion. Ideologisesti Corneille oli ehdottoman lojaali kuninkaalle, usein hänen näytelmissään kuningas on suvereeni ja oikeamielinen hahmo. Hallitsijan ansiosta vääryydet oikaistaan tragedian lopussa.  Siksi myös virallinen taho noteerasi hänet. Richelieu jopa nimitti Corneillen viralliseen draamoja laativaan komiteaan. Corneille tarvitsi kuitenkin riippumattomuutensa ja vetäytyi pian tehtävästä.

Kunniantuntoon liittyvät kysymykset ovat keskeisiä Corneillen draamoille. Niissä kiteytyy aateliston poliittisiin velvollisuuksiin liittyvät ristiriidat. Kunnian ja rakkauden ristiriita vahvisti miehen ja naisen roolieroja: miehen julkista sankaruutta ja kunniaa vastaa naisen rakkaus. Corneille kirjoitti:

”rakkaus on liian heikko intohimo sankarinäytelmän johtoaiheeksi. Näen mielelläni sitä käytettävän koristeena, mutta se ei voi olla varsinainen runko.”

(Schück: Yleinen kirjallisuushistoria 5, 329)

Corneille suosi aluksi  barokkimaista tyyliä, sen polveilevaa juonta, yllättäviä käänteitä, uskomattomia asetelmia. Myöhemmin hän kuitenkin pyrki yksinkertaistamaan tyyliään. Hän ryhtyi draamoissaan toteuttamaan  klassismin vaatimaa tiivistä rakennetta, muodon harmoniaa.