Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Richelieun Teatteripolitiikasta

by bubbeli — last modified Apr 15, 2008 12:02 PM

”Richelieu ymmärsi teatterin merkityksen ja tiedosti, että siellä missä ihmiset kohtaavat, siellä myös taistelu vallasta käydään. Kardinaali halusi saada teatterin saralla kaikki langat käsiinsä: tuotantopuolen kontrollin, oikeuden tekstien ja vastaanoton kontrolloimiseen. Joidenkin teatterihistorioitsijoiden mukaan teatteri oli Richelieun tärkeimpiä propagandavälineitä ja siinä ruumiillistui hänen fantasiansa. Hän halusi koota kaikki suuret näyttelijät ”samoihin esityksiin, samaan teatteriin joka puolestaan kuului kaikkivoipalle pääministerille, joka toimitti myös kulttuuriministerin ja näyttelijän virkaa.”

(Päivi Kosonen: Nuori Voima 2/98 ”Taistelu Cidistä”)